ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ນັບມື້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະເທດໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນ ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ.​ ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມາ ຈຳກັດ ກໍ່ແມ່ນອີກບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສົມທົບປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອເປັນເຄື່ອງໃຊ້ການແພດລວມມູນ
...​